Минерал байг ХХК

Байгууллага
  • Оёдлын үйлдвэрлэл, 

    Баяжмал савлах даацын шуудай

Бүтээгдэхүүнүүд

Хаяг, байршил