Био бордоо

Байгууллага
  • Газар тариалангийн бордоо үйлдвэрлэл

    УБ, Дархан, Сэлэнгэ, ойрын сумдад түгээдэг

    Дархан сум Ургамал газар тариалангийн үйлдвэрлэл

    99370777 90161500

Бүтээгдэхүүнүүд

Хаяг, байршил