Гадна, Дотно Тохижилтын Чулуун Болон Бетон Хийц

Хаяг, байршил