Хайлтын илэрц (0) Ноос ноолуур, угаах боловсруулах үйлдвэрлэл

Хаяг, байршил