Хайлтын илэрц (0) Төмөр болон гангийн үйлдвэрлэл

Хаяг, байршил