Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Инноваци, бизнес хөгжлийн төв

Байгууллага
 • хөдөө аж ахуйн судалгаа

  үнэр шингээгч био нүүрс, био нүүрсэн түлш

  ХААИСургууль, Био нүүрс судаллын төв, ИБХТ-ийн инновацийн бүтээгдэхүүний дэлгүүр

  Хан-уул дүүрэгт, Зайсан

  99081905

  www.ibdc.muls.edu.mn

  FB.com\инноваци, бизнес хөгжлийн төв

   

Хаяг, байршил