• Байгалийн чулууг боловсруулах

    Барилгын чулуун хавтан үйлдвэрлэж байна.

    Үйлдвэрийн байрнаас шууд нийлүүлнэ

    Ховд аймгийн төв Жаргалант сум Бичигт баг үйлдвэрийн район

    99034045

Хаяг, байршил