• Сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

    Сүү, тараг, ааруул, хөх тарианы гурил 

Бүтээгдэхүүнүүд

Хаяг, байршил