Блок үйлдвэрлэл ЖДҮ

Байгууллага
  • Блок үйлдвэрлэл

    Хөнгөн болон хүнд блок үйлдвэрлэл 

    Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын 4-р багийн иргэн. Хөнгөн болон хүнд блок үйлдвэрлэл эрхэлдэг. 2019 оны 6-р сараас эхлэн уг жижиг дунд үйлдвэрлэлээ эхлүүлсэн.  Гурван ажилтантай, өдөрт 500 орчим блок үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.  Бусад аймаг, сумруу нийлүүлдэг.

Бүтээгдэхүүнүүд

Хаяг, байршил