Гадна, Дотно Тохижилтын Чулуун Болон Бетон Хийц
Ангиллууд

Хаяг, байршил