Тааз, Дээврийн Төмөр Бетон Бүтээц, Хийц Хэрэгсэл
Ангиллууд

Хаяг, байршил