Тааз, Дээврийн Төмөр Бетон Бүтээц, Хийц Хэрэгсэл

Хаяг, байршил