Гүний Худгийн Хоолой (Хуванцар)
Ангиллууд

Хаяг, байршил