Хаягдал дугуйгаар резинэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Хаяг, байршил