• Мал тэжээх бордох, гарал үүсэлтэй эрүүл мэлын мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

    “Хөдөө” брэндийн мах, махан бүтээгдэхүүн. Ангилсан мах, шинэ мах, бууз, хиам

Бүтээгдэхүүнүүд

Хаяг, байршил