Захиалгаар эрэгтэй эмэгтэй мөнгөн бүс

Байгууллага
  • Захиалгаар эрэгтэй эмэгтэй мөнгөн бүс үйлдвэрлэж байна. 2002 оноос хойш энэ чиглэлээр дагнан үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бөгөөд барааны нэр, хаяг, шошготой улсын сорьцын хяналтын албаар баталгаажуулаж бүтээгдэхүүнээ худалдаалдаг.

Бүтээгдэхүүнүүд

Хаяг, байршил