Савласан Цэвэр Ус, Эрдэст Ус, Рашаан
Ангиллууд

Хаяг, байршил