Ноос ноолуур, угаах боловсруулах үйлдвэрлэл

Хаяг, байршил