Бүх төрлийн цаасан хайрцаг, тор, уут

Хаяг, байршил