Ургамлын Гаралтай Тос, Шахдас
Ангиллууд

Хаяг, байршил